Informacje o produkcie

PRODUKT Panel elewacyjny, odzwierciedlający surowe podłoże o monochromatycznej barwie powstające z rozszafowania wylewanych elementów betonowych.

SKŁAD Mieszanina cementów, kruszyw mineralnych, spoiw polimerowych włókien antyskurczowych, środków modyfikujących oraz uniepalniających i wody.

ZASTOSOWANIE Panele służą do wykonywania powierzchni dekoracyjnych ścian, odzwierciedlający beton wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Niska waga paneli pozwala na wykorzystywanie ich na powierzchniach, gdzie przy tradycyjnych materiałach, ze względu na ich wagę było to nie możliwe lub wymagało specjalnych systemów montażu przenoszących obciążenie na ściany nośne, lub stosowana technologia uniemożliwiała w sposób tradycyjny wykonanie takich powierzchni

PAKOWANIE Opakowanie jednostkowe: 5 szt.

NARZĘDZIA Mieszarka wolnoobrotowa, mieszadło koszyczkowe, kielnia, wiadro, paca zębata, gąbka.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA Podłoże musi być równe, nośne, zwarte, suche, pozbawione wszelkich substancji utrudniających przyczepność. Występujące algi i grzyby należy bezwzględnie usunąć. Podłoża mineralne powinny mieć wiek, co najmniej 28 dni, a warstwa zbrojona siatką w systemach ociepleń co najmniej 3 dni. Podłoża niejednorodne o różnej lub zwiększonej chłonności zagruntować odpowiednio rozcieńczonym preparatem GREINPLAST U. Powierzchnie, na które nakładany jest klej Greinplast KA muszą być bezwzględnie zagruntowane farbą gruntującą GREINPLAST F.

WYKONANIE Do przyklejania paneli można przystąpić po odpowiednim przygotowaniu podłoża i jego całkowitym wyschnięciu. Przygotowanie kleju: W celu uzyskania odpowiedniej konsystencji roboczej kleju dopuszcza się możliwość dodania niewielkiej ilości wody (nie więcej niż 2% na każde opakowanie). Ilość dodawanej wody powinna być jednakowa dla każdego opakowania. Przed rozpoczęciem nakładania masę należy dokładnie wymieszać. Montaż paneli: Przed przystąpieniem do montażu należy odpowiednio rozplanować rozmieszczenie paneli na danej powierzchni, tak, aby uniknąć powstania zbyt wielu odpadów. Powierzchnię, na której montowane będą panele należy pokryć równomiernie klejem Greinplast KA (zabarwionym w kolorze szarym przez producenta) przy pomocy pacy zębatej. Wielkość zębów dobrać w zależności od równości podłoża, na ogół jest to 4mm. Montaż prowadzić segmentowo tzn. klej Greinplast KA nakładać na niezbyt dużą powierzchnię tak, aby możliwe było przyłożenie paneli do nieprzyschniętej warstwy kleju (efekt tzw. na skórkowania). W przypadku powierzchniowego wyschnięcia (efekt na skórkowania) nałożony klej należy usunąć i zastąpić świeżym. Panel po przyłożeniu, mocno docisnąć tak, aby nastąpiło pełne wypełnienie klejem połączenia panelu z podłożem. Panele montować z niewielką fugą, ale zawsze w taki sposób, aby po ich dociśnięciu, nadmiar masy klejowej wypełnił wszystkie szczeliny, co zapewni szczelność oraz uniemożliwi wnikanie wody i degradację całego układu. Nadmiar kleju usunąć, ewentualne braki w łączeniach uzupełnić (dobrym rozwiązaniem jest tutaj zastosowanie tzw. fugownicy którą możemy dozować odpowiednią ilość kleju wypełniającego szczelnie połączenie oraz wstępnie go formować). Następnie powierzchnię wyrównać zwilżoną gąbką lub pędzlem. W przypadku wystąpienia zabrudzeń klejem powierzchni paneli, natychmiast zmyć czystą wodą przed zaschnięciem kleju.

DANE TECHNICZNE OEA-BA 595 mm x 1193 mm Zużycie kleju 2,0 – 2.5 kg/m2 Zużycie impregnatu hydrofobizującego Greinplast HO (przy dwukrotnej aplikacji) ok. 0,15 l/m2

ZALECENIA I UWAGI Aby ułatwić usuwanie, powstałych w trakcie montażu, ewentualnych zabrudzeń klejem powierzchni panelu, producent zaleca nałożenie jednej warstwy impregnatu hydrofobizującego Greinplast HO przed przyklejaniem paneli. Należy przy tym jednak zwrócić szczególną uwagę na to, aby w trakcie impregnacji nie następowało podciekanie impregnatu hydrofobizującego Greinplast HO na stronę „montażową” panelu. Może to w znacznym stopniu ograniczyć w miejscach pod cieków przyczepność panelu do podłoża. W takim przypadku druga warstwę nakładamy na koniec po wykonaniu całej powierzchni. Temperatura podłoża i otoczenia w trakcie prac i wysychania poszczególnych wykonywanych warstw powinna wynosić od +5°C do+ 25°C. Pod wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych podawane czasy obróbki ulegają znacznym zmianom. Informacje zawarte na opakowaniu mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Wszelka ingerencja w skład produktu jest niedopuszczalna i może w znaczący sposób obniżyć jego jakość.

BEZPIECZEŃSTWO Nie dotyczy

PRZECHOWYWANIE W oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach oraz suchych warunkach do 12 miesięcy od daty produkcji. Data produkcji, asortyment i numer partii produkcyjnej podane są na podane są na opakowaniu.

NORMY, ATESTY, SWIADECTWA Atest Higieniczny NIZP-PZH nr HK/B/0233/02/2017 ważny do 2022-04-27 Świadectwo z Zakresu Higieny Radiacyjnej NIZP-PZH nr HR/B/23/2012

Informacja

Waga

0,0001 kg

OpinieNa razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „PANEL ELEWACYJNY – BETON ARCHITEKTONICZNY OEA-BA”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *